โครงการบ้านค่าย

ปิยะมณี แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น)รวม 13 UNIT